Chiptuning

ECU.jpg

Firma GX Tuning Slovensko sa zaoberá úpravami riadiacich jednotiek v spolupráci s nemeckými partnermi z oblasti úprav softvérových programov už dlhý čas. Vďaka tomu má vo svojej databáze veľké množstvo vyladených programov pre vozidlá predovšetkých nemeckej výroby s riadiacimi jednotkami BOSCH a SIEMENS, MAGNETI MARELLI a DELCO. Viac než 20 ročné skúsenosti našich partnerov zaručujú kvalitu programov a to najlepšie, čo trh v tomto odvetví v súčasnosti ponúka.

O čo vlastne pri týchto úpravach ide?

Ide o výmneu tzv. EPROM pamäti, t.j. elektronického pamäťového bloku so sériovo dodávaným programom, za identický Eprom, no s programom už upraveným. V dnešnej dobe sa už nevymieňajú EPROM pamäte, ale úpravy sa prevádzajú cez diagnostickú zásuvku, ale priníp úpravy je identický.Moderné vozidá sú vystrojené počítačmi ECU (Electronic Control Unit), ktoré ovplyvňujú v závislosti na prevádzkovom stave motora vstrekované množstvo zmesy a riadia zažínanie. Sérioví výrobcovia sú nútení zostavovat tieto programy podľa určitých kritérií s veľkými rezervami. Takto vystrojený automobil potom musí fungovať rovnako dobre v Nevadskej púšti ako aj v sibírskej zime. V programovom „dátovom poli“ musí byť rovnako priestor pre nekvalitné palivo a nepriaznivé prevádzkové podmienky motora a navyše ešte aj pre hospodárnosť v porovnanní s konkurenciou. A práve v tomto bode môžu prísť k slovu „ladiči“ a zabezpečiť výrazné zlepšenie menežmentu riadenia motora.

Našim „hracím poľom“ sú možnosti optimalizovať charakteristitky vstrekovania, zažínania, pomeru vzduchu a paliva a využitia kvalitného paliva (98 oktánov). V prípade turbo-motorov sa zároveň zvyšuje plniaci tlak turbodúchadla. Naviac môže byť pri niektorých riadiacich jednotkách čiastočne zvýšená (pri mnohých vozidlách nepríjmne pociťovaná) horná hranica maximálných otáčok. Zníženie životnosti motorov je takmer nepozorovateľné. Je však potrebné mať na pamäti, že tieto zmeny v softvére iba optimalizujú sériové charakteristiky, nejde o žiadny mechanický zásah do motora, či jeho časti. Programy sú „napasované“ vždy podľa čísla riadiacej jednotky a čísla sériového programu, čo znamená, ze sú nezameniteľné – nie sú univerzálne! Riadiaca jednotka po pripojení na servisnú diagnostiku úplne a bechybne komunikuje. Rozdiel spozoruje v servise iba skutočný odborník podľa merania zmien niektorých parametrov.
Nepatrné zvýšenie množstva vstrekovaného paliva sa prejaví zlepšeným vnútorným chladením motora, ktoré ho vlastne šetrí. Pri plnom zaťažení je možné namerať nepatrne vyššiu spotrebu, no vodič je odškodnený vyšším ťahom, vyšším točivým momentom, zvýšnou hodnotou špičkového výkonu a priaznivejšou charakteristikou motora, čo sa prejavuje hlavne na jeho „pružnosti“. Naopak pri štandardnej jazde je možné pri niektorých vozidlách dosiahnuť zníženie spotreby až o 5% (vďaka lepšiemu spaľovaniu a väčšej sily motora). Zázraky však tieto čipy predsa len nedokážu – skutočný prírastok výkonu atmosferických zážihovým motorov leží pri hodnote približne 10 až 12% maximálneho výkonu a približne 14% krútiaceho momentu. Viac než v maximálnom výkone sa zmeny premietnu v pružnosti a tzv. prechodových režimoch, kedy motor reaguje spontánnejšie, plynový pedál reaguje na zašliapnutie bez oneskorenia a nábeh motora do otáčok je plynulejší. Pri niektorých preplňovaných motoroch stúpa najvyšší výkon a točivý moment až o približne 20 až 25% vďaka vyššiemu plniacemu tlaku turbodúchadla a tzv. „overboostu“ a výrazný rozdiel je pri ťahu motora, ktorý spôsobuje podstatný nárast točivého momentu. Rozdiely vo výkone však nemusia zákonite ležať na vrchole, ale môžu byť dosiahnuté takisto v stredných otáčkach. Valcová brzda však meria iba iba výkon v maximálnych hodnotách, čo nemusí celkom zreteľne vyjadrovať zmysel úpravy. Z grafu nie je možné vyčítať ani zrýchlenie, alebo reakciu plynového pedála. Jazdná skúška priamo na ceste sa nám javí ako podstatnejšia a je pre spokojnosť zákazníka dôležitejšia.

Od roku 2000 / myslené rok výroby auta/ sa prevádzajú úpravy ECU/ riadiacich jednotiek cez OBD diagnostickú zásuvku, a tým odpadá pracné vybratie ECU s auta, následne jej otvorenie, letovanie a programovanie pamätí. Od roku 2000 výrobcovia ECU/ riadiacich jednotiek Bosch, Siemens, Delco, Magneti Marelli atd začali osadzovať do ECU flash pamäte, ktoré sa tým pádom dajú preprogramovať cez OBD diagnostickú zásuvku
Na záver je potrebné upozorniť, že nie všetky firmy používajú rovnaké programy.