Auto v záruke a chiptuning

Pokial má zákazník záujem o chiptuning a nechce meniť software v ECU/ riadiacej jednotke / nové ECU/ riadiace jednotky s označením EDC 17 majú v sebe antituning. Čo to znamená? ECU/ riadiaca jednotak sa nedá upraviť bežným spôsobom tz cez diagnostickú zásuvku. Riadiaca jednotka sa musí vybrať s auta, otvoriť a až tak sa dá nahrať/ upraviť software.

Pokial zákazník nechce zasahovať do ECU/ riadiacej jednotky horeopísaným spôsobom kôli záruke na auto, máme aj tu riešenie.

Ponúkame dve možnosti úprav/ zvýšenia výkonu bez fyzického zásahu do ECU/ riadiacej jednotky.

Prvá možnosť nainštalovať do auta prídavnú elektroniku, ktorá zvyšuje výkon auta, zvyšuje kW/ PS a aj krútiaci moment v Nm. Záruka na auto ostáva, nakoľko sa nejedná o neautorizovaný zásah do auta. V prípade servisnej prehliadky v autorizovanom servise, alebo reklamácii, sa jednoducho prídavná elektronika vyberie s motorového priestoru a auto ide do autorizovaného servisu. Tento zásah trvá cca 5 minút a po servisnej prehliadke, prípadne vybavení reklamácii sa opäť prídavná elektronika nainštaluje do auta. Za tento úkon si naša firma neúčtuje náklady, tento úkon má náš zákazník bezplatne.

Druhá možnosť je nainštalovať do auta detto prídavnú elektroniku, ale táto sa už neinštaluje do motorového priestoru, ale inštaluje sa priamo/ nasunie sa do diagnostickej zásuvky. Pri servisnej prehliadke, alebo reklamácii si vie aj sám zákazník vybrať s diagnostickej zásuvky túto prídavnú elektroniku.

Pokial si zákazník želá, vieme túto prídavnú elektroniku nainštalovať aj do ECU/ riadiacej jednotky, ktorá nemá antituning ochranu. Túto možnosť ponúkame aj zákazníkom, kde sa ECU/ riadiaca jednotka nedá upraviť klasickým spôsobom tz cez diagnostickú zásuvku. Väčšinou sa jedná o Japonské autá, ktoré majú ECU/ riadiacu jednotku Denso, Hitachi a podobne. Prídavnú elektroniku ponúkame ako pre naftové motory tak aj pre benzínové motory.

Na prídavnú elektroniku poskytujeme štandartnú 2 ročnú záruku, poskytujeme montáž a aj demontáž. Prídavná elektronika ma samozrejme EU certifikát.