Renault/ Dacia diagnostika.

Funkcie:
– Vyčítanie a mazanie chybových kódov
– Úplna identifikácia vozidla
– Komunikácia so všetkými RJ (Motor, Airbag, ABS, prístojovka …)
– Kódovanie/prispôsobovanie RJ
– Kódovanie klúčov
– Merané hodnoty
– Live data