Gecko slalom 2017 propozície

Gecko autoslalom 2017- propozície.

  1. Gecko autoslalom 2017 je pretek pre amatérske autá prípadne profesionálne autá na uzatvorených tratiach/ letisko, karting dráha.

  2. Usporiadateľom Gecko autoslalom 2017 je GX Tuning a OZ Fast Car.

 1. Jazdec

  1. Jazdec môže byť len osoba ktorá dosiahla 15 rokov a staršia. Jazdec mladší ako 18 rokov je povinný pri registrácii predložiť súhlas rodiča/ zákonného zástupca a rodič/ zákonný zástupca musí byť prítomný na preteku!!!

  2. Na každom aute môžu štartovať dvaja jazdci/ dabléri

  3. Jazdec, prípadne spolujazdec musí byť pripútaný bezpečnostným pásom, musí mať prilbu a zatvorené okná!!!

  4. Jazdec môže mať v aute maximálne jedného spolujazdca!!! Spolujazdec povolený len v tréningovej jazde!!!

  5. Jazdci sa budú registrovať na web stránke … cez registračný formulár. V prípade, že jazdec sa zaregistruje a neospravedlní sa 2x behom sezony, na ďaľšie podujatie nebude jeho registrácia platná.

 1. Štartovné

  3.1 Štartovné je stanovené na sezonu 2017 následovne. Veľké letisko/ kartingová dráha 30 €uro/ pretek. Malé letisko 20 €uro/ pretek.

 2. Rozdelenie aut do tried

  1. Trieda S-sériové auta-tuning autá

  2. Trieda R-racing autá

  3. Rozdelenie tried séria a tuning do 1400ccm, do 1600 ccm, do 2000ccm, +2000ccm, ženy

  4. Rozdelenie triedy R-racing do 1600ccm, +1600 ccm

  5. Koeficient znevýhodnenia zážihový motor x1,7, vznetový motor x1,5, wankel x1,5

5.Pretekárske auto

  1. Na aute musia byť behom preteku zatvorené dvere a okná!

  2. Každé auto bude mať nalepené štartovné číslo

  3. Pre triedu S je zakázane nahrievanie pneumatík!

Upravy v jednotlivých triedach.

Trieda S-seriové autá-tuning autá

Interiér-Predné sedačky, volant a pásy môžu byť športové. Zadné sedačky, plato a povinná výbava môžu byť vybraté.

Podvozok- Povolená úprava pruženia za športové, povolená montáž rozpery. Horné uloženie unibal zakázané!

Motor- Povolená úprava sania, výfuku, hlavy.

Prevodovka- Pôvodná, dodatočná montáž samosvoru zakázaná!!! Samosvor môže byť v prevodovke len v prípade, že sa také auto sériovo dodávalo zo samosvorom do predaja!

Karoséria – Pri použití rozširujúcich podložie, prípadne diskov s nízkym ET nesmie pneumatika presahovat límec predného/ zadného blatníka viac ako 1cm!

Brzdy-Sériové, prípadne športové. Výmena jednopiestik za dvojpiestik a podobne zakazané!!!

Pneumatiky- Sériové, prípadne semi slicky, pneu musia mať homologizáciu tzv E cko! Pneu typ slick zakazané!

Všetky ostatné úpravy sú v tejto kategorii striktne zakázané!

Kategória – racing

V tejto kategórii sú zaradené všetky autá ktoré nesplňajú podmienky skupiny séria a tuning. V tejto kategórii sú povolené všetky úpravy.

 1. Čas jazdy a penalizácia

  1. Do času jazdy sa započítava čas plus trestné sekundy

  2. Penalizácia

  3. Zrazenie alebo posunutie kužela/ pneu – 2 sekundy

  4. Minutie branky vyznačenej trate – 20 sekúnd

  5. Nezastavenie na značke STOP – 10 sekúnd